Deze set pictogrammen heb ik ontwerpen voor de tak Forensische Psychologie van het GGZ NHN. 
terug naar boven